Školenia

Školenia, ktoré pre vás pripravujeme

Kongres spolupráce zubného lekára a technika


DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

1. V rámci praktických školení sa pracuje vo dvojiciach na jednom pracovnom mieste.
2. Na niektoré praktické školenia je nevyhnutné si priniesť príslušenstvo. Je uvedené pri danom školení v letáku. Vyhradzujeme si právo na prípadné zmeny príslušenstva z dôvodu nárokov školiteľa.

ZRUŠENIE

Zrušenie účasti na školení nahláste min. 7 pracovných dní pred uskutočnením školenia. V takom prípade garantujeme vrátenie 100 % sumy účastníckeho poplatku. V prípade, že dôjde k zrušeniu účasti na školení v dobe 6 – 3 pracovných dní pred uskutočnením školenia, vrátime 50 % z účastníckeho poplatku.

V prípade, že dôjde k zrušeniu účasti na školení v čase menej ako 3 dni pred uskutočnením školenia, je výška storno poplatku 100 %.

Pri zrušení účasti na školenie v čase menej ako 3 dni pred uskutočnením školenia, vraciame účastnícky poplatok len z vážnych dôvodov (pobyt účastníka v nemocnici, smrť rodinného príslušníka, pohreb, havária, výnimočné poveternostné podmienky atď.).