Implantologický seminár

Implantologický seminár

Popis

Implantologický seminár

Implantológia v roku 2020. Jej možnosti, výhody ale tiež jej ohraničenia. Vznik komplikácií a spôsoby ich riešenia.

MUDr. Marika Munclingerová
20. – 21. 3. 2020 | Hotel *** SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso

Program

20. 3. 2020

7:00 – 8:00  Registrácia a občerstvenie

8:00 – 9:30  Technické a biologické parametre implantátov, ich vývoj a história. Typy impantátov, výhody a nevýhody implantológie, selekcia pacientov. Kazuistika a diskusia.

9:30 – 9:50  Prestávka

9:50 – 11:20   Plán ošetrenia a dôležitosť tímovej práce v implantológii, príprava pacienta na implantológiu a ošetrenie rizikových pacientov. Prečo je všeobecný zubný lekár  najdôležitejším článkom pri plánovaní implantológie? Vedomosti o imlantológii u všeobecného zubného lekára  zásadne prispievajú k úspechu v implantológii. Kazuistika a diskusia.

11:20 – 12:20  Obed

12:20 – 13:50  Informovaný súhlas pacienta, chirurgické komplikácie, mikrochirurgia a jej výhody a nevýhody. Kazuistika a diskusia.

13:50 – 14:10  Prestávka

14:10 – 15:40  Chirurgické extrakcie pred implantológiou, výhody a nevýhody Flapless procedúry, typy materiálov pre bone grafting a ich použitie. Kazuistika a diskusia.

15:40 – 16:00  Prestávka

16:00 – 17:00  Management mäkkých tkanív v implantológii. Kazuistika a diskusia.

17:00 – 17:20  Prestávka

17:20 – 18:50  PhDr. Anna Chvalkovská: Ergonomický pohľad na prácu zamestnancov v stomatologickej ambulancii, výsledný dopad na ich oporno-pohybovú sústavu a prevencia profesionálneho poškodenia

 

21. 3. 2020

8:00 – 9:30  Dôležitosť primárnej stability, skúška integrácie implantátu, 3D plánovanie a implantológia vo frontálnom úseku. Kazuistika a diskusia.

9:30 – 9:50  Prestávka

9:50 – 11:20  Dočasná a permanentná protetická rekonštrukcia implantátov, okamžité a neskoré zaťaženie implantátov, skrutkované vs. cementované protetické rekonštrukcie. Kazuistika a diskusia.

11:20 – 12:20  Obed

12:20 – 13:50  Techniky na odtláčanie v implantológii, protetické riešenie implantátov, protetické komplikácie. Kazuistika a diskusia.

13:50 – 14:10  Prestávka

14:10 – 15:40  Atraumatické odstránenie implantátov, implantológia v atrofovanom alveolárnom výbežku, koncept “All-in-4”. Kazuistika a diskusia.

15:40 – 16:00  Prestávka

16:00 – 17:00  Budúcnosť implantológie. Kazuistika a diskusia.

17:00 – 17:20  Prestávka

17:20 – 18:50  PhDr. Anna Chvalkovská: Ako riešiť problémy oporno-pohybovej sústavy pracovníkov v stomatologickej ambulancii, dopad stomatologického ošetrenia na myofaciálny systém, riziko vzniku dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu

 

MUDr. Marika Munclingerová

Vzdelanie
Karlova univerzita, Praha
Universita Witts, Johannesburg, Južná Afrika

Postgraduálne štúdium
Mikrochirurgia, Karlova Univerzita, Praha
Implantólogia, Kapské mesto, Južná Afrika
Endodoncia, Univerzita Pretoria, Južná Afrika
Diplom z Chirurgie, Praha

Pracovné zaradenie
Výskumný ústav stomatologický, Praha
1992 – 1999 – Maxilofaciálne oddelenie Durban, Južná Afrika
1999 – 2016 – Privátna prax, Johannesburg, JAR
Výuka na Maxilofaciálnom oddelenie Wits University, Johannesburg
2016 – 2019 – Privátna prax Praha


PhDr. Anna Chvalkovská

1. ergonomický pohľad na prácu zamestnancov v stomatologickej ambulancii a výsledný dopad na ich oporno-pohybovú sústavu

2. prevencia profesionálneho poškodenia oporno-pohybovej sústavy zamestnancov v stomatologickej ambulancii a čo robiť alebo ako kompenzovať to, keď prevencia zlyhala

3. dopad stomatologického ošetrenia na myofaciálny systém (riziko vzniku dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu). Omyly stomatológov pri diagnostike pacientov (poukázanie na existenciu reťazenia svalov, reťazenia ich svalovej aktivity a na existenciu reflexne prenesenej informácie o bolesti do štruktúr teritoriálne vzdialených, napr. bolesť v oblasti molárov – môže mať príčinu či už v spomínanej dysfunkcii TMK, alebo v oblasti cervikálnej chrbtice, prípadne inú príčinu. Vôbec nie stomatologickú.). Preto pacient niekedy je vhodný adept na fyzioterapeutické ošetrenie a nie stomatologické.

Vzdelanie

2015 – Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, obhajoba dizertačnej práce a ukončenie doktorandského štúdia – Téma dizertačnej práce: Inkontinencia moču a fyzioterapeutická intervencia prvkami metódy Cantienica
2011 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, rigorózna skúška – Téma rigoróznej práce: Prevencia profesionálneho poškodenia podporno-pohybovej sústavy zdravotníckych pracovníkov
1996 – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave 1. kvalifikačná skúška
1994 – 1995 – Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica, vyššie odborné štúdium, odbor diplomovaný fyzioterapeut, absolventská skúška
1986 – 1992 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe odbor Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov, pedagogika – starostlivosť o chorých, magisterská štátna skúška
1982 – 1984 – Stredná zdravotnícka škola Banská Bystrica, pomaturitné štúdium, odbor rehabilitačný pracovník, maturitná skúška
1978 – 1981 – Fakulta detského lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe, prerušenie štúdia
1974 – 1978 – Gymnázium v Banskej Bystrici, maturitná skúška


Platobné informácie
Cena: 220,00 €
IBAN: SK42 7500 0000 0040 1871 1327
VS: 2021

Prosíme, aby ste platbu odoslali až po odoslaní registračného formulára a prijatí potvrdzovacieho e-mailu. Ubytovanie si zabezpečuje a hradí účastník sám. Pre účastníkov je rezervovaných 40 izieb.

Zľavu na školenie poskytujeme vo výške 20 % pre študentov ZL (nutné zaslať fotku obidvoch strán ISIC) a zubných lekárov do 2 rokov od ukončenia VŠ (nutné zaslať fotku diplomu).


Zmena programu a času prednášok je vyhradená.
Organizuje: Jarident Plus, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad, IČO: 47364572

K tomuto školeniu nie sú priradené kredity.

 

Dátum:

20. - 21. 3. 2020

Miesto konania:

Hotel *** SOREA TRIGAN, Štrbské Pleso

Prednášajúci:

MUDr. Marika Munclingerová, PhDr. Anna Chvalkovská

Účastnícky poplatok:

220,00 €

Chcete sa zúčastniť tohto školenia?

Vyplňte prosím nasledujúci formulár a my Vám obratom pošleme potvdzovací e-mail.

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".