Polytematický seminár pre zubných lekárov, zubné sestry a dentálne hygieničky (ZRUŠENÉ)

Polytematický seminár pre zubných lekárov, zubné sestry a dentálne hygieničky (ZRUŠENÉ)

Popis

Dôležitý oznam!

Z dôvodu šírenia nového koronavírusu (COVID-19) a preventívnych opatrení Vlády Slovenskej republiky sa toto školenie ruší. O ďalšom možnom termíne uskutočnenia Vás budeme predbežne informovať.

V prípade otázok ohľadom vrátenia už uskutočnených platieb nás prosím kontaktujte na uctovnictvo@jarident.sk

Ďakujeme za pochopenie.


Nasledujúci obsah bol archivovaný

Polytematický seminár pre zubných lekárov, zubné sestry a dentálne hygieničky

tím MUDr. Marty Murgašovej

23. 4. 2020 | Hotel Atrium, Nový Smokovec

MDDr. Dominika Bacovská

– Pre lekárov aj dentálne hygieničky: Iatrogénne poškodenie pacienta v zubnej ambulancii – previsy
– Pre zubné asistentky:  Úloha zubného asistenta pred a po chirurgickom výkone

MDDr. Anna Sedláčková
– Pre dentálne hygieničky: Tešia sa Vaši malí pacienti na dentálnu hygienu?
– Pre zubné asistentky: Pedostomatológia pre zubné asistentky trochu inak

Bc. Erika Géciová
– Pre dentálne hygieničky: Chyby pri vykonávaní práce dentálneho hygienika
– Pre zubné asistentky: Preventívna stomatológia pre zubné sestry

 

MDDr. Dominika Bacovská

2018  Certifikát z mukogingiválnej chirurgie
2005 – 2010 – Zubné lekárstvo – Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
2010 – 2011 – Zubný lekár – Ambulancia MUDr. Mariána Vlnu v Trenčíne
2011 – súčasnosť – Zubný lekár so zameraním na dentoalveolárnu chirurgiu Ambulancia MUDr. Michala Pašku v Trenčíne
2012 – 2018  – Zubný lekár so špecializáciou na parodontológiu, Ambulancia MUDr. Marty Murgašovej v Trenčíne
2019 – súčasnosť  – Edeldental  Ambulancia MDDr. Dominiky Bacovskej v Trenčíne

Aktívne prednášajúca v Slovenskej republike a je spoluorganizátorkou preventívnych programov.

MDDr. Anna Sedláčková

2018 – súčasnosť – Zubná ambulancia MUDr. Marty Murgašovej v Trenčíne so špecializáciou na parodontológiu
2018 – súčasnosť – Zubná ambulancia MUDr. Michala Pašku v Trenčíne so zameraním na dentoalveolárnu chirurgiu
2016 – 2018 – Stáž v LababidiDent (MUDr. Adel El-Lababidi) so špecializáciou na parodontológiu
2013 – 2018 – 1. lekárska fakulta Univerzity Karlovej v Prahe (ČR)

Externé vyučovanie študentov Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne, odbor: Zubný asistent, predmet: Asistencia v zubnej ambulancii

 Bc. Erika Géciová

2005 – 2008 – Dentálna – Prešovská  univerzita – Fakulta zdravotníckych odborov
2005 – 2009 – Dentálna hygienička v privátnej stomatologickej ambulancii MUDr. Jána Gurského, Bardejov
2009 – súčasnosť – Dentálna hygienička v privátnej stomatologickej ambulancii MUDr. Marty Murgašovej v Trenčíne so špecializáciou na parodontológiu

Externá vyučujúca Prešovskej univerzity
Spoluorganizátorka preventívnych programov

 

MUDr. Katarína Jakubová

– čo všetko predchádza liečbe ortodontického pacienta – komplexné vyšetrenie, RTG, scany , EO a IO vyšetrenie, fotografia a pod.

– tvorba liečebného plánu – komplexnosť liečby, jednotlivé kroky, následnosť

– aparáty používané v ČO – snímateľné, fixné, prídavné, dlahové a pod.

– pacienti vo veku 5 – 55 rokov

– náročnosť liečby – od najjednoduchších prípadov po operačné stavy

– množstvo kazuistík našich pacientov

 

MUDr. Katarína Jakubová

1990 – ukončenie štúdia na LF UK v  Bratislave – odbor stomatológia
1993 – atestácia zo stomatológie
2000 – špecializovaná nadstavbová atestácia z čeľustnej ortopédie
2009 – 2016 –  vedúca  lekárka  Akreditovaného pracoviska SZU v Bratislave v odbore čeľustná ortopédia pre Zlaté Moravce a Nové Zámky
2010 – 2014 – externá asistentka  na Katedre  čeľustnej ortopédie SZU v Bratislave

Vedúca lekárka čeľustno-ortopedickej ambulancie – AZS – KAPEDENT s.r.o.. Autorka prednáškového projektu  DIALÓGY O ORTODONCII  1 – 5 , 2011 – 2014

Autorka teoreticko – praktickej série prednášok ORTODONTICKÁ TEÓRIA V PRAXI I, II,  2015 – 2016 – doteraz

Autorka prednášok na odborných čeľustno – ortopedických  a stomatologických kongresoch

Aktívna členka odborných spoločností

Slovenská komora zubných lekárov

Slovenská ortodontická  spoločnosť – podpredseda Výboru SOS

 

Školenie sa uskutoční v troch skupinách: lekári, zubné asistentky a dentálne hygieničky.

 


Platobné informácie
Cena: 100,00 € (pri účasti 1 doktora/doktorky), 130,00 € (pri účasti 1 doktora/doktorky so sestričkou)
IBAN: SK52 7500 0000 0040 1969 0265
VS: 2304

Prosíme, aby ste platbu odoslali až po odoslaní registračného formulára a prijatí potvrdzovacieho e-mailu. Ubytovanie si zabezpečuje a hradí účastník sám.

Zľavu na školenie poskytujeme vo výške 20 % pre študentov ZL (nutné zaslať fotku obidvoch strán ISIC) a zubných lekárov do 2 rokov od ukončenia VŠ (nutné zaslať fotku diplomu).


Zmena programu a času prednášok je vyhradená.
Organizuje: Jarident +, s.r.o., Podtatranská 2501, 058 01 Poprad, IČO: 47673095

K tomuto školeniu nie sú priradené kredity.

Dátum:

23. 4. 2020

Miesto konania:

Atrium Hotel, Nový Smokovec

Prednášajúci:

MDDr. Dominika Bacovská, MDDr. Anna Sedláčková, Bc. Erika Géciová, MUDr. Katarína Jakubová

Účastnícky poplatok:

100,00 €/130,00 €

Chcete sa zúčastniť tohto školenia?

Vyplňte prosím nasledujúci formulár a my Vám obratom pošleme potvdzovací e-mail.

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíte, kliknite na tlačítko "akceptovať".